0
Trang chủ / Sản phẩm
Socola  Thanh Hoa  - LOVE

Socola Thanh Hoa - LOVE

Socola Thanh Hoa - LOVE

Socola Thanh Hoa - Hapiness

Socola Thanh Hoa - Hapiness

Socola Thanh Hoa - Hapiness

Socola Thanh Hoa  - LUCKY

Socola Thanh Hoa - LUCKY

Socola Thanh Hoa - LUCKY

Socola Thanh Hoa - EVERLASTING

Socola Thanh Hoa - EVERLASTING

Socola Thanh Hoa - EVERLASTING

Socola Thanh Hoa  - Joy

Socola Thanh Hoa - Joy

Socola Thanh Hoa - Joy

Hạnh Nhân

Hạnh Nhân

Hạnh Nhân

 Trắng 40%

Trắng 40%

Trắng 40%

Đen 58%

Đen 58%

Đen 58%

Đen 72%

Đen 72%

Đen 72%

Sữa 38%

Sữa 38%

Sữa 38%

Hạt Macadamia

Hạt Macadamia

Hạt Macadamia

Socola Nama - Trà Xanh

Socola Nama - Trà Xanh

Socola Nama - Trà Xanh