0
Trang chủ / Sôcôla Single Origin Vietnam
 Trắng 40%

Trắng 40%

Trắng 40%

Hạnh Nhân

Hạnh Nhân

Hạnh Nhân

Đen 58%

Đen 58%

Đen 58%

Đen 72%

Đen 72%

Đen 72%

Hạt Macadamia

Hạt Macadamia

Hạt Macadamia

Sữa 38%

Sữa 38%

Sữa 38%