(Tiếng Việt) Vị Chanh Dây

(Tiếng Việt) Vị Chanh Dây

21.000 

(Tiếng Việt) Một cảm giác của chuyến nghỉ mát trong khung cảnh rực nắng khi bạn đang đeo kính râm, tay cầm ly chanh dây nằm thư thả trên một bãi biển xanh rì hiện ra ngay trước mắt.

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語アメリカ英語 のみです。