(Tiếng Việt) Zoom Việt Nam – Vị Quế, Bơ Hạt Điều – 7 viên

(Tiếng Việt) Zoom Việt Nam – Vị Quế, Bơ Hạt Điều – 7 viên

93.000 

(Tiếng Việt)

Một nguồn nông sản phong phú là niềm cảm hứng vô tận để Legendary tạo nên những hương vị độc đáo đậm chất Việt. Zoom Việt Nam – Vị Quế, Bơ Hạt Điều chính là minh chứng cho điều đó. Viên socola đặc tả hình ảnh của những chàng thanh niên Tây nguyên cường tráng trong điệu múa Cồng chiêng Tây nguyên. Cồng chiêng Tây Nguyên bản hùng ca hay nhất trong  trong những bản hùng ca về một Tây Nguyên hùng tráng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語アメリカ英語 のみです。